Kancelaria Radcy Prawnego
Bartosz Napolski

To kancelaria specjalizująca się w prawie gospodarczym, prawie własności intelektualnej oraz prawie ochrony danych osobowych.

Stale doskonalimy swoje umiejętności praktyczne oraz poszerzamy wiedzę teoretyczną.

W codziennej pracy czerpiemy z doświadczenia zdobytego w trakcie kompleksowej obsługi prawnej największych przedsiębiorstw w Polsce.

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Napolski to gwarancja:

– pełnego zaangażowania w każdy problem,
– kompleksowego rozwiązania zagadnienia prawnego, oraz
– praktycznego zastosowania wieloletniego doświadczenia.

Współpraca z Kancelarią

Chętnie poznamy Twoje przedsiębiorstwo, wesprzemy w budowaniu bezpieczeństwa prawnego Twojej organizacji lub udzielimy doraźnej porady prawnej.

Stała współpraca

W tym modelu gwarantujemy Ci kompleksową obsługę prawną w zamian ustalone (…)

Doraźna pomoc prawna

Jeśli chcesz poznać Twoje prawa lub obowiązki, udzielimy Ci rzetelnej i wyczerpującej (…)

Prowadzenie postępowania

Jeśli jesteś uczestnikiem postępowania sądowego, administracyjnego lub (…)
Najnowsze wpisy na blogu

Nasze spojrzenie na prawo i biznes.

Zmiany w prawie autorskim od 1 sierpnia 2015 r.

Z dniem 1 sierpnia 2015 r. wchodzą w życie zmiany do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przyjęte zmiany stanowią implementację do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/77/UE z dnia 27 września 2011 r. dotyczącej zmiany dyrektywy 2006/116/WE w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych. Celem przyjętych zmian jest ujednolicenie sposobu obliczania czasu ochrony autorskich praw majątkowych do utworu muzycznego ze słowami oraz wydłużenie czasu ochrony praw pokrewnych (praw do artystycznych wykonań i fonogramów).

czytaj dalej

Urlop dla doktoranta: komu i kiedy?

O tym, że dobrze wykształcony pracownik jest skarbem dla każdej organizacji napisano już wiele pozycji oraz powiedziano już właściwie wszystko. Pracodawca, którego pracownik informuje o rozpoczęciu studiów doktoranckich powinien zdawać sobie jednak sprawę z tego, iż w pewnym momencie zmuszony będzie radzić sobie bez niego. O tym komu, kiedy i w jakim wymiarze przysługuje ów urlop – dziś na blogu.

czytaj dalej

Zmiany w umowach o pracę na czas określony.

25 czerwca 2015 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Przyjęte zmiany wprowadzają swoistą rewolucję w zakresie umów okresowych zawieranych między pracodawcą i pracownikiem. Dotychczas obowiązujące zasady, zgodnie, z którymi trzecia kolejna umowa o pracę zawarta między stronami na czas określony wywoływała skutki równoznaczne dla zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca, zastąpione zostaną nowymi, w których okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

czytaj dalej