Dane osobowe w podmiotach leczniczych

Tydzień rozpoczynamy od lektury wymownej w swej treści notatki zamieszczonej na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: http://giodo.gov.pl/1520001/id_art/8841/j/pl/.

Przypominamy, iż każdy administrator danych (niezależnie od przedmiotu jego działalności gospodarczej), zobowiązany jest przestrzegać następujących zasad przetwarzania danych:

  1. zasady legalności – wymagającej by przetwarzanie danych było zgodne z prawem, w tym w szczególności by przetwarzanie danych znajdowało odzwierciedlenie w jednej z przesłanek prawa oraz by spełnione zostały zasady bezpieczeństwa danych,
  2. zasady celowości – wymagającej by dane zbierane były dla realizacji ściśle oznaczonych celów, a następnie wykorzystywane tylko dla ich osiągnięcia,
  3. zasady poprawności merytorycznej – wymagającej by zbierane dane były zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym,
  4. zasady adekwatności – nakładającej na administratora obowiązek gromadzenia tylko tych danych, które są mu niezbędne do zrealizowania określonych celów,
  5. zasady czasowego ograniczenia – wymagającej od administratora danych osobowych by dane przetwarzane były wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania celów administratora danych.

Przypominamy, iż podmioty lecznicze, których działalność immanentnie związana jest z przetwarzaniem danych osobowych o charakterze wrażliwym, powinny w sposób szczególny zwracać uwagę na realizację wszystkich wymogów stawianych przez ustawę o ochronie danych osobowych.

Niedochowanie choćby jednej z ww. zasad skutkować może odpowiedzialnością administratora danych osobowych na polu sankcji administracyjnych, cywilnych bądź karnych.

Prześlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *