Ochrona danych osobowych

Dostrzegamy rosnącą rolę prawa ochrony danych osobowych, dlatego oferujemy Twojemu przedsiębiorstwu:

  • audyty ochrony danych osobowych,
  • przygotowywanie dokumentacji ochrony danych osobowych,
  • szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, dedykowane dla wszystkich członków Twojej organizacji,
  • reprezentowanie w toku postępowań prowadzonych przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych,
  • pełnienie funkcji administratora danych osobowych w Twoim przedsiębiorstwie.