Jak wykorzystać formę dokumentową?

Jak wykorzystać formę dokumentową?

W dniu 8 września 2016 r. wejdą w życie nowe przepisy kodeksu cywilnego dotyczące tzw. formy dokumentowej oraz elektronicznej. Poniżej zastanowimy się krótko jakie są warunki formalne formy dokumentowej oraz jak zastosować  ją w praktyce.

Dla przypomnienia wspomnieć należy, iż obowiązujące dotychczas przepisy kodeksu cywilnego przewidywały możliwość dokonania czynności prawnych w kilku kwalifikowanych formach, w tym: w formie pisemnej, w formie pisemnej z podpisami notarialnie lub urzędowo poświadczonymi, w formie pisemnej z datą pewną oraz w formie aktu notarialnego.

Wspomniana powyżej nowelizacja kodeksu cywilnego wprowadza kolejne dwie kwalifikowane formy dokonania czynności prawnych: formę elektroniczną oraz formę dokumentową.

Do zastosowania formy dokumentowej zgodnie z przepisem art. 772 kodeksu cywilnego wymagane będzie złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Za dokument uznawać będziemy z kolei nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

O ile zatem w świetle znowelizowanych przepisów praktyczne ustalenie co stanowi dokument nie powinno stanowić problemu (za dokument będziemy zatem uznawać oświadczenia woli w formie liter, nagrań głosu lub obrazu utrwalonych na papierze lub w formacie cyfrowym – jako pliki, poczta elektroniczna czy także sms), o tyle aby w pełni korzystać z możliwości, które niesie ze sobą forma dokumentowa, należy zadbać by sposób składania oświadczenia woli w postaci dokumentu umożliwiał ustalenie osoby, która je składa.

Potencjalnych trudności interpretacyjnych należy zatem spodziewać się w trakcie wykładni postanowienia „w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie”. W naszej ocenie dokonując wykładni powyższego należy mieć na uwadze m.in. równoległe wprowadzenie do kodeksu cywilnego przepisów określających elektroniczną formę czynności prawnych, do zachowania której wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Tym samym skoro forma dokumentowa ma stanowić bardziej liberalną formę czynności prawnych, a zarazem zgodnie z zamysłem projektodawców „przyczynić się do usprawnienia dokonywania czynności prawnych, przy jednoczesnym zachowaniu funkcji dowodowej stosownie do przepisów k.p.c. o mocy dowodowej dokumentów”, można stwierdzić, iż forma ta zostanie zachowana, jeśli składający oświadczenie pozostawi po sobie ślad, który pozwoli na zidentyfikowanie jego tożsamości (lub np. wykorzysta przypisany do niego kanał komunikacji), dzięki któremu również możliwe będzie ustalenie osoby, która złożyła oświadczenie.

Jak w praktyce interpretowane będą przepisy określające formę dowodową? Tego z pewnością dowiemy się wkrótce. Już teraz jednak projektując własne usługi pamiętać należy, iż dla korzystania z dobrodziejstw formy dokumentowej należy nie tylko utrwalić oświadczenie woli, ale zapewnić także mechanizmy umożliwiające identyfikację osoby składającej dane oświadczenie.

Prześlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *