Jak wykorzystać formę dokumentową?

Jak wykorzystać formę dokumentową? W dniu 8 września 2016 r. wejdą w życie nowe przepisy kodeksu cywilnego dotyczące tzw. formy dokumentowej oraz elektronicznej. Poniżej zastanowimy się krótko jakie są warunki formalne formy dokumentowej oraz jak zastosować  ją w praktyce. Dla przypomnienia wspomnieć należy, iż obowiązujące dotychczas przepisy kodeksu cywilnego przewidywały możliwość dokonania czynności prawnych w kilku kwalifikowanych formach, w tym: w formie pisemnej, w formie pisemnej z podpisami notarialnie lub urzędowo poświadczonymi, w formie pisemnej z datą pewną oraz w formie aktu notarialnego. Wspomniana powyżej nowelizacja kodeksu cywilnego wprowadza kolejne dwie kwalifikowane formy dokonania czynności prawnych: formę elektroniczną oraz formę dokumentową. Do zastosowania formy dokumentowej zgodnie z przepisem art. 772 kodeksu cywilnego wymagane będzie złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Za dokument uznawać będziemy z kolei nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. O ile zatem w świetle znowelizowanych przepisów praktyczne ustalenie co stanowi dokument nie powinno stanowić problemu (za dokument będziemy zatem uznawać oświadczenia woli w formie liter, nagrań głosu lub obrazu utrwalonych na papierze lub w formacie cyfrowym – jako pliki, poczta elektroniczna czy także sms), o tyle aby w pełni korzystać z możliwości, które niesie ze sobą forma dokumentowa, należy zadbać by sposób składania oświadczenia woli w postaci dokumentu umożliwiał ustalenie osoby, która je składa. Potencjalnych trudności interpretacyjnych należy zatem spodziewać się w trakcie wykładni postanowienia „w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie”. W naszej ocenie dokonując wykładni powyższego należy mieć na uwadze m.in. równoległe wprowadzenie do kodeksu cywilnego przepisów określających elektroniczną formę czynności prawnych, do zachowania której wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go...