Co z dotychczasowymi umowami o pracę na czas określony?

Przypominamy, iż 22 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Wśród nowych postanowień, które wprowadzone zostały do kodeksu pracy na mocy ww. aktu warto odnotować chociażby te, które przewidują nowe zasady wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony. Dotychczasowe brzmienie art. 33 kodeksu pracy pozwalało stronom zawierającym umowę o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Znowelizowane przepisy kodeksu pracy zrównują w zakresie możliwości wypowiedzenia umowy o pracę zawarte na czas nieokreślony oraz umowy o prace zawarte na czas określony. Oba rodzaje umów o pracę można zatem obecnie wypowiedzieć przy zachowaniu takich samych okresów wypowiedzenia, których długość zależy od stażu pracy u danego pracodawcy. Co zatem z dotychczasowymi umowami o pracę zawartymi na czas określony? Wielu pracowników, którzy przed wejściem w życie nowelizacji posiadało umowy o pracę zawarte na czas określony zastanawia się zapewne czy opisane powyżej regulacje dotyczą także ich. Odpowiedź na tak postawione pytanie przynoszą przepisy zawarte w art. 14 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Zgodnie z nimi, do umów o pracę na czas określony trwających w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej (tj. w dniu 22 lutego 2016 r.), które przed tym dniem zostały wypowiedziane, stosuje się przepisy dotychczasowe. Pracownik, którego umowa o pracę na czas określony została wypowiedziana przed dniem 22 lutego 2016 r. nie może powoływać się na postanowienia znowelizowanego kodeksu pracy. Strony umów o pracę na czas określony zawartych na okres do 6 miesięcy albo zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których...