Co nowego w danych osobowych….

Obowiązujące w Polsce regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej Ustawa), po wielu latach dosyć swobodnego postrzegania obowiązku ich realizacji, w chwili obecnej znacznie zwiększają swoją rolę. Każdy niemal przedsiębiorca, niezależnie od skali prowadzonej działalności czy jej przedmiotu może być adresatem obowiązków wynikających z Ustawy. Wystawienie faktur VAT, zawieranie umów handlowych czy zatrudnianie pracowników to najprostsze okoliczności, w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych, a zatem także do stosowania przepisów Ustawy. Nie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, iż naruszanie przepisów Ustawy usankcjonowane jest nawet odpowiedzialnością karną w postaci kary pozbawienia wolności do lat 3 (sam zaś fakt umożliwienia pracownikom przedsiębiorstwa dostępu do danych osobowych bez udzielenia pisemnego upoważnienia stanowi przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2). Na kanwie ostatnich głośnych medialnie wydarzeń, wywołujących uzasadnione obawy o przestrzeganie prawa do prywatności jednostki, ustawodawca europejski zdecydowanie zaostrzył kurs związany z ochroną danych osobowych. Wyrazem tej zmiany jest przyjęcie przez Parlament Europejski projektu rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych, które to rozporządzenie po jego ostatecznym zatwierdzeniu oraz wejściu w życie ustanowi stosowane w całej Unii Europejskiej jednolite normy ochrony danych osobowych i zastąpi przepisy obowiązujące w poszczególnych państwach członkowskich. Pomimo, iż główną przyczyną zaostrzenia norm związanych z ochroną danych osobowych była działalność wielkich podmiotów operujących głównie na rynku usług elektronicznych oraz niekontrolowana działalność służb wywiadowczych, to skutki wprowadzenia w życie wspólnego rozporządzenia unijnego, dokładną w równym stopniu wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności oraz jej skali. Spośród tych skutków wymienić należy przede wszystkim ten najbardziej dotkliwy polegający na wyposażeniu organów kontroli przestrzegania...